Het AZ Sint-Maarten heeft met het project K-coaching de Q-award van Zorgnet-Icuro ontvangen. De ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro organiseert elk jaar een kwaliteitscongres waarop ook telkens een kwaliteitswedstrijd wordt uitgeschreven. Een jury van experten verkoos het K-coaching project van AZ Sint-Maarten uit maar liefst 31 inzendingen, die zich voorstelden aan de hand van een affiche. Prof. dr. Dominique Vandijck, directeur kwaliteit bij Zorgnet-Icuro, kwam de Q-award en bijhorende prijs persoonlijk overhandigen.

De opzet van het project K-coaching is om zorgkwaliteit en patiëntveiligheid continu te blijven verbeteren. Drie kwaliteitscoaches nemen elk een 20-tal diensten onder de vleugels om te coachen. “Door het behalen van het NIAZ-kwaliteitslabel vorig jaar, konden we al aantonen dat onze organisatie haar patiënten een hoog niveau van kwalitatieve en veilige zorg biedt. De kwaliteitscoaches begeleiden niet alleen het zorgdepartement, maar ook niet-zorgdiensten zoals het onthaal, de schoonmaakdienst, technische dienst, enzovoort”, zegt Jan Ennekens, algemeen directeur AZ Sint-Maarten.

Naast de mooie grafische weergave van de affiche was de jury vooral onder de indruk van de bottom-up benadering en het ziekenhuisbreed delen van goede praktijkvoorbeelden. “We zetten verantwoordelijken en medewerkers op weg rond verbetertrajecten, we reiken tools aan, en laten hen kennis maken met goede voorbeelden van andere afdelingen”, zegt Leen Geuens, kwaliteitscoach AZ Sint-Maarten.

Het regionaal ziekenhuis AZ Sint-Maarten zet 180 geneesheer-specialisten, 1300 andere medewerkers en een 200-tal vrijwilligers in. Verspreid over de campussen Leopoldstraat en Zwartzustersvest in Mechelen en campus Rooienberg in Duffel, telt het ziekenhuis 660 erkende ziekenhuisbedden en meer dan 80 plaatsen in het dagziekenhuis. AZ Sint-Maarten maakt samen met een 20-tal andere gezondheidszorg- en welzijnsinstellingen deel uit van de vzw Emmaüs, een christelijk geïnspireerde gezondheidszorgvoorziening. De drie campussen worden tegen eind 2018 samengebracht in een hypermodern nieuwbouwziekenhuis ter hoogte van de R6-Liersesteenweg.