zonnepaneelVorige week sloot de provincie Antwerpen de inschrijvingen af voor de groepsaankoop van zonnepanelen. De provincie is tevreden over de 10.000 inschrijvingen, maar Unizo provincie Antwerpen is daar niet zo gelukkig mee.

Volgens de ondernemersorganisatie behoort de organisatie van een dergelijke groepsaankoop niet tot de kerntaken van de provincie. “Vooral over de manier waarop dit gebeurt, ontvangen we kritiek van heel wat ondernemers uit de betrokken sector”, aldus Unizo Antwerpen. Volgens de betrokken KMO’s stelt het provinciebestuur zich feitelijk op als marktregulator waarbij voorwaarden worden gesteld waaraan de gemiddelde KMO-installateur van zonnepanelen niet kan beantwoorden. Het gevolg zou zijn dat enkele marktspelers worden bevoordeeld en dat de markt feitelijk wordt geblokkeerd voor bedrijven die niet kunnen of willen meedingen voor de groepsaankoop. Bovendien stelt de sector zich vragen bij de voorfinanciering van 600.000 tot 700.000 euro voor materialen en resources, de keuze uit enkel Chinese basismaterialen en de door de provincie gevraagde bankgarantie van 200.000 euro. Dat zet volgens de betrokken KMO’s  95 % van de markt buitenspel. Ook het criterium van installatieperiodes en de verantwoordelijkheid in geval van fouten blijkt niet realistisch of niet duidelijk.

Installateurs van zonnepanelen hadden het de afgelopen drie jaar moeilijk vanwege de aangepaste subsidieregeling. Vele bedrijven kwamen daardoor in moeilijkheden of gingen in faling. Sinds januari was er een heropleving, maar de afgelopen weken was er opnieuw een negatieve trend omdat consumenten hun bestellingen uitstellen in functie van een mogelijke betere offerte vanuit de groepsaankoop via het Antwerps provinciebestuur, stellen de KMO’s uit de sector vast.

Unizo heeft de opmerkingen overgemaakt aan het provinciebestuur en als gevolg daarvan biedt het provinciebestuur nu aan Unizo op te nemen in de begeleidingscommissie. Bovendien werd beloofd de ondernemersorganisatie in de toekomst tijdig te betrekken bij nieuwe groepsaankopen. Unizo neemt daar akte van maar blijft zich grote vragen stellen. De organisatie blijft alle klachten van betrokken ondernemers verzamelen en volgt het dossier op.