RUMST – Op uitnodiging van de federatie van Belgische bouwmaterialenproducenten BMP was federaal minister van Werk, Economie en Consumentenzaken Kris Peeters op 20 februari te gast op de productiesite van Wienerberger in Rumst. Tijdens de ontmoeting besprak de minister het nieuwe memorandum van BMP over prioritaire acties om de bouw en de economische activiteit te stimuleren en de klimaat- en energiedoelstellingen van de overheid in te vullen.

De overheid kan meer gebruik maken van de bouwsector om de economische groei en tewerkstelling aan te zwengelen, stelt de BMP. De bouw is immers een belangrijke motor van onze economie. Daarom formuleert de federatie enkele concrete acties die geen extra overheidsinvesteringen vergen.

– Inzetten op energiezuinige gebouwen

Bij woningen kan dat met de woningpas met stappenplan en slimme steunmaatregelen. De Vlaamse regering besliste al om geleidelijk een woningpas in te voeren, gekoppeld aan een stappenplan voor een energiezuinige renovatie met een langetermijnvisie. De BMP ondersteunt deze beslissing en ijvert voor een goede toepassing.

BMP pleit ook voor een veralgemening van het verlaagd btw-tarief voor slopen en heropbouwen. Dit is nu nog beperkt tot een aantal stedelijke regio’s. Een veralgemening zou de energiezuinigheid van het bestaande woningaanbod flink verhogen.

Bij niet-residentiële gebouwen is volgens BMP een realistische roadmap nodig voor een energiezuinige upgrade van de overheidsgebouwen.

-Inzetten op kwaliteitsvolle gebouwen

Energiezuinigheid vormt een onderdeel van een bredere behoefte aan kwaliteitsvolle gebouwen. Een handig instrument hierbij is BIM, een digitaal informatiemodel (Building Information Model) dat  de voorschrijver helpt en de opvolging van het bouwproces vergemakkelijkt.

-Inzetten op maatwerkinfrastructuur en competitieve bedrijven

Tot slot  zijn volgens BMP competitieve energieprijzen onontbeerlijk wil men de lokale energie-intensieve industrie vrijwaren. De energienorm is hiervoor een geschikt instrument.

Minister Peeters: “Het memorandum dat BMP mij gepresenteerd heeft, bevat heel wat interessante voorstellen. Het memorandum legt veel focus op een duurzaam energiebeleid en een sterkere competitiviteit. We maken alvast werk van een aantal voorstellen, zoals een sterk toezicht op de kwaliteit van de materialen via controles door de FOD Economie en de invoering van een energienorm.”