ecosoOp 1 oktober fuseren De Kringwinkels Mechelen en Wrak Willebroek (met ook winkels in Schelle, Niel, Reet en Londerzeel). Met deze fusie worden de bestaande 7 kringwinkels van Mechelen en Wrak omgedoopt tot maatwerkbedrijf De Kringwinkel Ecoso.

Eén van de doelstellingen van Ecoso vzw (Ecologisch en Sociaal Ondernemen) is het nastreven van een betere spreiding van het werkingsgebied met de opening van nieuwe winkels en het aantrekken van nieuwe projecten en werkvormen.

De oprichting van Ecoso vzw moet leiden tot een verdere toename van het product-hergebruik, een nog betere ondersteuning van de medewerkers en nog meer mogelijkheden om partnerrelaties uit te bouwen.

In 2014 realiseerden beide centra samen reeds een inzameling van 2.500 ton goederen en maakten hierdoor de tewerkstelling van bijna 150 medewerkers mogelijk.

De nieuwe organisatie wil in de toekomst verder groeien naar duurzame sociale tewerkstelling via innovatief, financieel gezond en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Koen De Bock, coördinator van de vzw Wrak, wordt afgevaardigd bestuurder van Ecoso vzw, dat zijn maatschappelijke zetel heeft in Mechelen. Christophe Pierre is voorzitter van Ecoso vzw.