AgentschapOndernemenHet Agentschap Ondernemen stelt een premie ter beschikking voor KMO’s met een sterk groeiprofiel die een kennismanager willen aanwerven. De aanwervingspremie is een nieuwe steunmaatregel voor KMO’s in het Vlaams Gewest (niet voor vzw’s).  Een KMO kan de aanwervingspremie ontvangen als ze een kennismanager aanneemt die de KMO strategisch versterkt in het kader van een duurzame internationaal georiënteerde groei.

De premie bedraagt 50% van het bruto jaarsalaris gedurende maximaal 1 jaar en kan tot 20.000 euro per aanwerving bedragen. De aanvraag om de steun te verkrijgen moet elektronisch worden ingediend vóór de kennismanager start in de onderneming. Het aanvraagformulier en bijkomende informatie over deze maatregel is te vinden op de website van het Agentschap Ondernemen.

De maatregel focust op twee strategische profielen: de aanwerving van een kennismanager internationaal ondernemen of exportmanager en de aanwerving van een kennismanager organisatie en groei of groeimanager. Exportmanagers ontdekken nieuwe markten en scherpen de bedrijfsstrategie aan. Groeimanagers optimaliseren de interne keuken van een KMO.
Ze zijn onder meer verantwoordelijk voor de doorlichting van de bedrijfsstructuur. Een groeimanager doet voorstellen voor verbetering van deze structuur met het oog op de effectieve groei en de groeimogelijkheden van het bedrijf. Na een periode van sterke groei is het vaak noodzakelijk om de bestaande structuren van de onderneming te herbekijken, taken op te splitsen, en interne afspraken, procedures en een standaardisatie van de werking op te zetten. Daarbij kunnen alle onderdelen van het bedrijf aan bod komen (ICT, een intern kennisbeheersysteem, business-model innovatie, HR, strategievorming, organisatiecultuur, productie en niet-technologische innovaties).