Kleine metaalbedrijven moeten meer innoveren

metalloDe Vlaamse maakindustrie heeft het niet makkelijk. De internationale concurrentie is moordend. Bovendien evolueert de technologie in die mate snel dat veel ondernemingen niet meer in staat zijn om zich aan te passen. Om het hoofd te bieden aan die uitdagingen starten Sirris en het Belgisch Instituut voor Lastechniek (BIL) een nieuw project op: InnovoM, innovatie voor metaalbedrijven. Het gaat erom metaalconstructiebedrijven te helpen obstakels te overkomen op hun weg naar innovatie.

Sirris is als non-profit organisatie opgezet binnen Agoria, de federatie van de metaalverwerkende nijverheid, het vroegere Fabrimetal. Het BIL geeft opleidingen in lastechnieken.

InnovoM wil bijspringen op vier domeinen: organisatie, productiemethoden, materialen en het product zelf. Deze vier domeinen staan niet los van elkaar, maar interageren zodat elk van hen overlapzones heeft. Elk van deze interacties kan door de ervaring en mogelijkheden van de onderzoekpartners ondersteund worden. Sirris en het BIL willen daarom een geïntegreerde aanpak voorstellen.

Naast bedrijven die continu gaan voor vernieuwingen, bestaat er een grote groep van bedrijven die weinig of geen innovaties invoeren, vaak omdat men niet weet hoe eraan te beginnen. Sirris heeft in het verleden heel wat projecten rond dienstverlening en innovatie uitgevoerd, waarin verschillende sectoren aan bod kwamen. Hieruit bleek dat vooral de kleine metaalconstructiebedrijven moeite hebben om de weg naar innovatie te vinden.

Voor deze groep bedrijven is een complete transformatie op zeven vlakken, zoals het Made Different-programma voorziet, dan ook nog niet aan de orde. Deze groep heeft meer baat bij een grondige aanpak van de eerste sleuteltransformatie, namelijk ‘World Class Production’.

Dit betekent echter niet dat deze categorie plots zal doorgroeien naar het hoogste niveau, stelt Bart Verstraeten van het BIL. “Men zal wel concrete stappen moeten zetten in de richting van een drastische vernieuwing van de maakprocessen, bijvoorbeeld door het invoeren van nieuwe productietechnologieën en processen. Door de productiemogelijkheden van de constructiebedrijven ingrijpend te verbeteren, kunnen zij competitiever worden en verder omhoog klimmen op de competentie- en innovatieladder.”