Het Knowledge Economy Network (KEN) heeft aan Luc Van den Brande, voorzitter van Technopolis, en Erik Jacquemyn, gedelegeerd bestuurder, de Award of Excellence toegekend. Zij kregen deze prijs voor de originele manier waarop Technopolis jong en oud sensibiliseert voor wetenschap en technologie en vanwege de internationale activiteiten met in het bijzonder de organisatie van de Science Centre World Summit 2014.

KEN is een werkgroep van zestien Europese landen en regio’s. Het netwerk ondersteunt initiatieven die de kennismaatschappij versterken met het oog op meer competitiviteit. Er gaat speciale aandacht naar de uitwisseling van ervaringen, zogenaamde good practices, en het opstarten van nieuwe samenwerkingen.

Luc Van den Brande en Erik Jacquemyn werden als initiatiefnemers en verantwoordelijken van Technopolis bekroond in de categorie Communication, media & NGO’s. De organisatie van de Science Centre World Summit werd prominent genoemd in het juryrapport. Deze driedaagse wereldtop werd bijgewoond door CEO’s, managers, beleidsmakers en specialisten van binnen en buiten de sector van de science centra uit 58 verschillende landen. Ook  koning Filip en twee Nobelprijswinnaars waren aanwezig.

Tijdens de wereldtop werd uitgewerkt hoe in de toekomst de rol van wetenschap en technologie nog beter gecommuniceerd kan worden naar jong en oud. De Science Centre World Summit resulteerde in de Mechelen Declaration, een actieplan met zeven punten dat de sector de volgende jaren zal uitvoeren.

Erik Jacquemyn toonde zich tevreden met de erkenning. “Het doet me veel plezier om de prijs in ontvangst te nemen. Mijn medewerkers en ikzelf hebben de voorbije jaren het beste van onszelf gegeven om het succesverhaal van Technopolis te schrijven.”