Trucks naast de nieuwe toilethokjes. Foto Joris Herregods

Trucks naast de nieuwe toilethokjes.
Foto Joris Herregods

Op het industrieterrein Mechelen-Noord is vaak overlast door kamperende truckers die er dagenlang wachten op een lading. Toilethokjes en grotere afvalcontainers moeten de nood een beetje lenigen. De vzw Industrie Mechelen Noord, met voorzitter Stefaan Van Thielen van Continental, werkt aan de netheid van het terrein maar ijvert ook voor meer verkeersveiligheid.

“Onze vzw verdedigt de belangen van de ongeveer 250 bedrijven die gevestigd zijn op het industrieterrein Mechelen Noord”, zegt Stefaan Van Thielen.

“Wij ijveren onder meer voor meer netheid en betere signalisatie, bewegwijzering en infrastructuur. Om nieuwe bedrijven aan te trekken, is het belangrijk dat het terrein een nette en veilige uitstraling heeft, en dat is niet altijd het geval.”

Stefaan Van ThielenEr zijn vooral problemen met kamperende truckers. “DHL, dat hier gevestigd is, werkt veel met truckers in onderaanneming. Die mensen komen uit Polen, Roemenië, Bulgarije, Tsjechië… Vaak moeten ze hier dagenlang wachten op een lading. Er is voor hen geen enkele accomodatie in de buurt, dus kamperen ze hier noodgedwongen, meestal aan het einde van de Zandvoortstraat, tegen de Dijle. Ze doen daar hun behoefte, laten afval en flessen met urine achter… Dat was echt niet meer te harden voor de bedrijven daar vlakbij. De milieupolitie heeft de Mechelse politie verwittigd dat het zo niet langer kon.” Nu is gezorgd voor een tijdelijke oplossing die toch een beetje soelaas kan bieden, zowel voor de truckers als voor de bedrijven. “De vzw heeft afvalspecialist Van Gansewinkel gecontacteerd die op zijn kosten twee grotere afvalcontainers komt plaatsen en die ook geregeld zal ledigen. Op initiatief van onze vzw werd een toiletcabine geplaatst die betaald werd door DHL. Dat was zo’n succes, dat er inmiddels een tweede bijgezet is. De stad Mechelen zal die betalen.”

Dit biedt een tijdelijke oplossing, maar de vzw wil meer. “Wij stellen voor om op de Blarenberglaan, even voorbij Bulo, een rondpunt te maken en een verplichte parkeerplaats voor de vrachtwagens. Daar kunnen dan toiletten en afvalcontainers worden geplaatst, en daar veroorzaken die mensen geen hinder. We hebben het voorstel ingediend bij het Agentschap Wegen en Verkeer, maar we krijgen geen gehoor. Ook onze voorstellen voor een betere ontsluiting van het industriegebied lopen spaak door een weigering van het Agentschap voor Wegen en Verkeer.”