Jong VLD wil concessie voor congrescentrum

LamotJong VLD Mechelen wil dat de uitbating van het prestigieuze congrescentrum Lamot in Mechelen in handen wordt gegeven van een concessiehouder. Tot nu toe wordt het centrum beheerd door de vzw Brouwgebouw Lamot. “De stad betaalt daarvoor jaarlijks 800.000 euro aan deze vzw. Dat geld kan beter worden geïnvesteerd om andere stadsdelen te ontwikkelen”, zegt Bavo Anciaux, persverantwoordelijke van Jong VLD Mechelen. “Te meer omdat het uitbaten van een congrescentrum geen taak van de overheid is.”

Jong VLD wil voor het congrescentrum Lamot een concessie zoals voor de Nekkerhal die vanaf 1 januari 2015 in concessie wordt gegeven aan beursorganisator Artexis. Voorzitter Steffi Lauwers: “Deze concessie heeft ons geleerd dat de stad financieel een goede zaak kan doen door haar patrimonium uit handen te geven. Met een uitbater met de nodige expertise en ervaring in de sector kan het congrescentrum de komende jaren een nog hoger rendement halen.”

“Als jonge liberalen hopen we dat de stad Mechelen de mogelijkheid van een concessie ernstig zal onderzoeken en in overweging zal nemen”, aldus Bavo Anciaux. “Het doorschuiven van de factuur naar de belastingbetaler is geen duurzame oplossing.”