WillemenJohan Willemen, CEO van de Mechelse Willemen Groep,  is verkozen tot nieuwe voorzitter van het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf). Hij volgt in die functie Jacques Gheysens van bouwbedrijf Degraeve (groep Eiffage) op. Met zijn benoeming treedt Johan Willemen  in de voetsporen van zijn vader Paul Willemen, die van 1981 tot 1992 voorzitter was van het WTCB.

Het WTCB werd opgericht in 1959 en is met 84.000 leden het grootste sectoraal collectief onderzoekscentrum van het land. Het WTCB telt 245 hoogopgeleide medewerkers uit verschillende vakgebieden. Aan de hand van onderzoek en innovatie, ontwikkeling en informatieverspreiding draagt het WTCB rechtstreeks bij aan de kwaliteits- en productiviteitsverbetering van de bouwsector.

Het onderzoek van het WTCB spitst zich toe op de huidige en toekomstige behoeften van de sector. Het Centrum staat bedrijven bij in hun zoektocht naar innoverende technologieën, materialen en concepten. Daarnaast is het WTCB een bevoorrechte partner bij het tot stand brengen van nieuwe ontwikkelingen (door middel van contractresearch) en verleent het zijn actieve medewerking aan verschillende prenormatieve en reglementaire studie- en onderzoeksprojecten.

Het WTCB besteedt veel aandacht aan informatieverspreiding. Daarom stelt het de resultaten van zijn werkzaamheden ter beschikking van alle aannemers en andere bouwprofessionelen. Op www.wtcb.be zijn alle WTCB-publicaties en andere nuttige informatie voor de bouwsector terug te vinden. Naast de informatie die online en op papier verspreid wordt, geeft het WTCB ook talrijke bouwgerichte opleidingen. Het biedt ook technische en organisatorische bijstand aan.

Johan Willemen zal tijdens zijn voorzitterschap steun krijgen van het ervaren directieteam van het WTCB dat geleid wordt door Directeur-Generaal Jan Venstermans. Deze wordt bijgestaan door Alain Billiet (Secretaris-Generaal), Johan Vyncke (Directeur Onderzoek en Innovatie), Olivier Vandooren (Directeur Informatie en Bedrijfsondersteuning), Peter Wouters (Directeur Ontwikkeling en Valorisatie) en Georges Klepfisch (Directeur Externe Relaties voor Normalisatie en Certificatie).