Jan Goossens is nieuwe directeur van Aquafin

goossensJan Goossens is vanaf 1 oktober Algemeen directeur bij de Vlaamse waterzuiveraar Aquafin. Hij neemt de leiding van het bedrijf over van gedelegeerd bestuurder Luc Bossyns, die zich uit de dagelijkse bedrijfsvoering terugtrekt. Bossyns blijft wel bestuurder van Aquafin en van dochteronderneming Aquaplus, die zich richt op de Vlaamse industrie en buitenlandse overheden.

Jan Goossens is nu Algemeen directeur bij Industrial Services B.V., een Nederlandse dochter van Van Gansewinkel. De raad van bestuur van Aquafin heeft hem aangetrokken om de positie van het bedrijf in de watersector verder te verstevigen. “Onze ambitie is om ons partnerschap met het Vlaamse Gewest en de gemeenten verder uit te breiden”, verklaart Erik Matthijs, voorzitter van de raad van bestuur.Met zijn ondernemingszin en people skills is Jan Goossens daarvoor de juiste persoon.”

Jan Goossens is volgens Matthijs aangezocht om de uitdaging voor de toekomst verder aan te pakken. “In de eerste plaats is dat uiteraard de sanering van resterende lozingspunten van huishoudelijk afvalwater op de waterlopen. Tegelijk zie ik op het gebied van waterbeheersing een grotere rol voor Aquafin. De hemelwaterplannen die Aquafin met zijn terrein- en projectkennis uitwerkt voor de gemeenten, slaan aan. Ik reken op Jan Goossens om die piste verder uit te diepen. Een ander focuspunt is de uitbouw van een financieel haalbaar, doorgedreven asset management.  De miljarden die Vlaanderen heeft geïnvesteerd in de bestaande zuiveringsinfrastructuur kunnen alleen optimaal renderen als er jaarlijks voldoende wordt geïnvesteerd in structureel onderhoud van het patrimonium.”

Jan Goossens heeft een ruime ervaring in gelijkaardige functies bij Industrial Services B.V. dat industriële onderhoudsdiensten levert aan de chemie-, energie- en offshore sector, en bij Marpobel N.V., een verwerkingsinstallatie in de Antwerpse Haven waar sterk verontreinigde spoelwaters worden gezuiverd.  Jan Goossens: “Als doctor in de chemie en met mijn professionele achtergrond voel ik me zeker verwant met het proces van waterzuivering. De sector zelf is eerder nieuw en ik wil het bedrijf en zijn mensen, maar ook de Vlaamse beleidsorganen, administraties en sectororganisaties door en door leren kennen, om de bedrijfsvoering en -processen verder op hun noden af te stemmen. Ik voel me overigens zeer thuis in het business model waar Aquafin voor staat.