jachthavenDe werken voor de uitbreiding van de jachthaven ter hoogte van de Rupel Yacht Club in Willebroek gaan binnenkort van start. De bouwvergunning werd toegekend en half september wordt de werf opgezet. De eigenlijke werken beginnen half oktober en zullen ongeveer twee jaar duren.

Na de uitbreiding zullen er in de jachthaven ongeveer 300 ligplaatsen (afhankelijk van de grootte van de boten) beschikbaar zijn.

In een eerste fase worden damplanken geslagen zodat de uitbreiding droog kan worden uitgegraven. Dan wordt de dijk verwijderd en zal de nieuwe kom zich vullen met water. Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) voert de werken uit. Kevin Polfliet van W&Z: “Het blijft niet bij het uitgraven. De dijken rondom moeten worden verstevigd, er worden nieuwe aanlegsteigers gebouwd en er komt een extra parking bij de jachthaven.”

W&Z gaat ook verder met het uitbaggeren van het Zeekanaal Brussel-Schelde tussen de sluis van Wintam en de spoorwegbrug in Willebroek. Dit jaar wordt 60.000 m³ uitgebaggerd tot 9,5 meter diep. Dankzij de baggerwerken zullen er in de toekomst grotere schepen met een grotere diepgang over het Zeekanaal tot bij de containerhaven van Willebroek kunnen varen.