Ivarem, de Intergemeentelijke Vereniging voor duurzaam Afvalbeheer Regio Mechelen, wil t.h.v. de Leuvensesteenweg 443 in de Mechelse deelgemeente Muizen een overslaghal voor huishoudelijke afvalstoffen bouwen en exploiteren. Met de nieuwe overslaghal wil Ivarem de afvaltransporten uit het centrum van haar werkingsgebied optimaliseren.

Momenteel zijn de bouwvergunning en de milieuvergunningsaanvraag ingediend. Het openbaar onderzoek voor de bouwvergunning loopt en het onderzoek voor de milieuvergunnings-aanvraag zal waarschijnlijk nog deze maand van start gaan.

De overslaghal is een volledig afgesloten gebouw waarin verschillende afvalstoffen onder optimale omstandigheden kunnen worden overgeslagen. In de overslaghal kan maximaal 5.600 ton aan huishoudelijk afval worden opgeslagen. In de praktijk zal het voornamelijk gaan om restafval, papier en karton, vergelijkbaar bedrijfsafval, GFT en gemengde plastics.

Ivarem heeft maatregelen genomen om de hinder voor de omwonenden maximaal te beperken. Zo vinden alle activiteiten plaats in een loods. Bij het ontwerp van de loods werden een geluidsdeskundige en een deskundige luchtkwaliteit betrokken. Daarenboven heeft Ivarem een mobiliteitsstudie laten uitvoeren.

“Wij beseffen ten volle dat we met de overslaghal dicht bij bewoning zitten. Daarom werd de loods voorzien van geluidsisolatie, werden de poorten strategisch geplaatst en werden de ventilatoren van een geluidsarme inkapseling voorzien. Om geurhinder te vermijden, staat de loods continu in onderdruk, werden er snelsluitende poorten geplaatst en zijn er 3 luchtverversingen per uur over een filter met actieve kool. Uit de mobiliteitsstudie blijkt dat de overslaghal geen afwikkelingsproblemen of bijkomende verkeerstechnische problemen zal veroorzaken. Ivarem hoopt ook binnen afzienbare tijd opnieuw via het spoor afval te kunnen afvoeren. Vandaar ook de keuze voor deze site”, verduidelijkt Rita Van den Bossche, voorzitter van Ivarem.