ivaremIVAREM, de intergemeentelijke vereniging voor duurzaam afvalbeheer regio Mechelen, heeft een bouwaanvraag ingediend bij de provinciale R.O.H.M.-afdeling van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap voor de bouw van een nieuw administratief gebouw en technische infrastructuur aan de Leuvensesteenweg in Muizen. Als de vergunning wordt toegekend, gaan de werken in het najaar van start. IVAREM hoopt dat het project klaar zal zijn tegen de helft van 2017.

De nieuwbouw is volgens IVAREM niet alleen goedkoper dan de huidige huisvesting; ook de werking wordt efficiënter en de bereikbaarheid verbetert. Door de eigen technische infrastructuur bespaart IVAREM kosten voor huur en onderhoud en verhoogt de levensduur en de bedrijfszekerheid van de inzamelapparatuur.

De administratieve diensten van IVAREM zijn in Mechelen gehuisvest in de Schoutetstraat en aan de Leuvensesteenweg. Het gebouw in de Schoutetstraat werd verkocht aan de intercommunale IGEMO en het gebouw aan de Leuvensesteenweg wordt gehuurd van de NMBS. Door de administratieve diensten samen te brengen in een nieuw gebouw worden niet alleen huurkosten bespaard, ook de werking en de bereikbaarheid (voor personeel en bezoekers) zal verbeteren.

Naast een nieuwe administratieve zetel wil IVAREM ook een eigen opslagloods, overdekte stalling, wasplaats en werkplaats bouwen. Dit bespaart niet enkel (huur)kosten, maar zal ook de levensduur en de bedrijfszekerheid van de technische apparaten van de inzamelwagens verhogen.

Aannemer van het project is Cordeel uit Temse. De kostprijs van de bouwwerken wordt geraamd op 8 miljoen euro.

Om verdere besparingen te kunnen realiseren in de transportkosten – het huisvuil moet worden afgevoerd naar de installatie in Geel – onderzoekt IVAREM momenteel de bouw van een overslagloods aan de Leuvensesteenweg. Door overslag in daarvoor speciaal uitgeruste vrachtwagens kan het aantal transporten worden verminderd. Aangezien dit plan nog in de onderzoeksfase is, werd hier nog geen vergunning voor aangevraagd.