Vlnr Jean Pierre Hollevoet (Eandis), Paul Gistelinck (warmte@vlaanderen), schepen Greet Geypen en schepen Chris Backx.

Vanaf eind 2018 wordt in Mechelen het gebied rond het Keerdok en de Eandissite, tussen de Dijle, Guido Gezellelaan en N16, ontwikkeld tot
een nieuwe stadswijk met 800 woningen. Met de goedkeuring van de ontwerpversie van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt een nieuwe horde genomen. Stad Mechelen zoekt samen met Eandis naar investeerders voor een groot deel van de wijkontwikkeling.

Eandis plant een duurzame renovatie van zijn kantoorgebouw aan de Elektriciteitstraat. Deze renovatie kadert in een grootschalige herorganisatie van de volledige bedrijvensite te Mechelen. “De duurzaamheidsambities voor de volledige bedrijvensite liggen hoog. De renovatie zal tegen einde 2018 afgerond zijn”, aldus Jean Pierre Hollevoet, directeur van Eandis.

“De definitieve goedkeuring van het RUP wordt begin 2018 verwacht. Vervolgens kunnen de eerste vergunningen worden toegekend en kan de ontwikkeling echt van start gaan”, zegt schepen van Ruimtelijke Planning en Stadsvernieuwing Greet Geypen.

In afwachting van de definitieve goedkeuring van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan neemt de stad, samen met Eandis, nu al het initiatief om één of meerdere investeerders te zoeken voor haar eigendom aan het Rode Kruisplein en de vrij te komen eigendommen van Eandis.

“Door de selectieprocedure voor een investeerder nu al op te starten, kan zodra het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan definitief van kracht gaat, onmiddellijk een bouwvergunning worden aangevraagd en kan de ontwikkeling snel starten”, aldus Greet Geypen.

In totaal wordt er ongeveer 3 ha verkocht. De totale investeringswaarde van de te realiseren projecten op de gronden die worden verkocht bedraagt ongeveer 80 miljoen euro. In een eerste fase zal de geselecteerde ontwikkelaar een parkeergebouw met minstens 500 parkeerplaatsen moeten realiseren op de Eandissite aan de zijde van de Antwerpsepoort. Aansluitend kan de realisatie van de 78 appartementen aan de Guido Gezellelaan op de huidige Rode Kruisplein parking van start gaan.

“In deze fase wordt ook het openbaar domein voor en rond de Ouwen Dok heraangelegd en zal er een brug voor gemotoriseerd verkeer over de Afleidingsdijleworden aangelegd. Hiervoor zijn we in overleg met Waterwegen & Zeekanaal”, aldus schepen van Openbare Werken Chris Backx.

Eens de verhuisbeweging naar de Eandis bedrijvensite is afgerond, kunnen ook daar een kleine 300 woningen worden gerealiseerd.