Integraalbruggen over kruispunten R6

Foto AWV.

Foto AWV.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) plant een volledige herinrichting van de kruispunten van de R6 met de Antwerpsesteenweg en de Liersesteenweg in Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. Het agentschap wil de R6 door middel van twee bruggen over de Antwerpse- en Liersesteenweg leiden en zo de kruispunten niet alleen veiliger maken maar ook zorgen voor een vlotte doorstroming op de R6. Dit najaar wordt de bouwvergunning voor de werken ingediend.

“Dat de werken niet klaar geraken voor de opening van het nieuwe ziekenhuis eind 2018 valt te betreuren, maar het is niet anders. Nu de plannen klaar zijn, komt het er op aan om die zo snel mogelijk succesvol uit te voeren”, benadrukt algemeen directeur Frédéric Achten van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen.

Met de nieuwe oplossing zal het verkeer ten noorden van Mechelen vlotter kunnen verlopen. Aan de kruispunten onder de bruggen komen op- en afritten zodat het verkeer veilig de R6 kan op- en afrijden.

De bruggen zijn integraalbruggen waarbij het rijdek (het bovenste deel) en de onderbouw uit één stuk bestaan.

Dit najaar dient het Agentschap Wegen en Verkeer de bouwaanvraag voor dit project in en volgt er een openbaar onderzoek. Tegelijkertijd loopt het proces van grondverwervingen en de aanbestedingsprocedure. Eens de bouwvergunning is toegekend, de  onteigeningen afgerond zijn en een aannemer is aangesteld, kan de eerste schop in de grond. Het agentschap plant ten vroegste midden 2017 met de werken van start te kunnen gaan.

Op 15 juni organiseerde AWV in samenwerking met de Stad Mechelen en VOKA infosessies voor bedrijven en bewoners uit de omgeving. Hier kregen geïnteresseerden een toelichting over het waarom van het project, het ontwerp, de procedure en de impact op de omgeving.

“De aanpak van de kruispunten op de R6 zal onmiskenbaar een impact op het Mechelse economische weefsel hebben”, zegt Frédéric Achten. “Daarom is het uitermate belangrijk dat zowel bedrijven, hun leveranciers als omwonenden steeds goed weten in welke fase de werf zit en wat daarvan de implicaties zijn. Een scenario om het nieuwe ziekenhuis vanaf de R6 rechtstreeks bereikbaar te maken via een op- en afrit, werd niet weerhouden. De werkzaamheden zullen hoe dan ook gevolgen hebben voor de doorstroming van het verkeer in het noorden van Mechelen en Sint-Katelijne-Waver. Vanaf de eerste spadesteek moet de focus erop gericht zijn om de werken zo vlug mogelijk succesvol af te ronden.”

De uitdaging die de Mechelse regio de komende jaren op het vlak van mobiliteit wacht, grijpt de algemeen directeur van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen aan om de noodzaak van een rechtstreekse ontsluiting van de bedrijvenzone Mechelen-Noord naar de E19 nogmaals aan te kaarten. Deze betere ontsluiting moet deel uitmaken van het zogenaamde superknooppunt, dat een vlotte verbinding tussen E19, N16 en R6 tot stand moet brengen.

Als onmiddellijke steun voor het bedrijfsleven tijdens de ongetwijfeld moeilijkere bereikbaarheid tijdens de werken, ziet Frédéric Achten wel mogelijkheden. “De R6 is opgenomen in het wegennet waarop eigenaars van vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa van meer dan 3,5 ton een kilometerheffing verschuldigd zijn. Om de hinderlijke gevolgen van de werf op R6 voor hen enigszins te verlichten, lijkt het me niet onredelijk om hen via deze factuur te compenseren voor het geleden verkeersleed.”

Meer informatie over het project vindt u hier