Ingrid Letellier wordt interim-directeur Technopolis

technopolisDe dagelijkse leiding van doe-centrum Technopolis in Mechelen komt tijdelijk in handen van Ingrid Letellier. Zij zal de functie van directeur ad interim tot mei 2016 vervullen. Dat is beslist door de raad van bestuur van Technopolis NV en zusterinstelling F.T.I. vzw, die tijdelijk een nieuw organisatiemodel invoeren. Erik Jacquemyn wiens mandaat in mei 2015 door de Vlaamse regering met 1 jaar werd verlengd, blijft gedelegeerd bestuurder.

Reeds van bij de oprichting van Technopolis in 2000 is Ingrid Letellier werkzaam bij het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie. Ze maakt momenteel al deel uit van het managementteam als directeur Finance & Operations. Bezoekersservices, marketing & communicatie en de ondersteunende diensten op het vlak van boekhouding, facilities en human resources vallen onder haar verantwoordelijkheid als directeur ad-interim. Zij rapporteert rechtstreeks aan de raad van bestuur. Ingrid Letellier zal haar taak onafhankelijk uitvoeren, in samenwerking met gedelegeerd bestuurder Erik Jacquemyn. Onder zijn verantwoordelijkheid vallen onder meer de inhoudelijke invulling van het kenniscentrum, de visie en beleidsondersteuning op het vlak van wetenschapscommunicatie en wetenschapseducatie, partnerships en het onderhouden en uitbouwen van de internationale relaties.

De raad van bestuur, onder voorzitterschap van Luc Van den Brande, volgt ook de verdere uitvoering van het Actieplan op. Dat werd op vraag van de Vlaamse Regering opgesteld op basis van rapporten van externe consultants op het vlak van veiligheid, financiën en human resources. Er deden zich geen veiligheidsproblemen voor, maar de raad van bestuur besliste toch om een aantal aanbevelingen uit te voeren om de veiligheid te maximaliseren. Ook op financieel vlak werden geen misbruiken vastgesteld, maar werden wel enkele aanpassingen in de boekhoudkundige procedures doorgevoerd. Momenteel wordt een opvolgbevraging uitgevoerd bij de medewerkers van Technopolis. De structuur van Technopolis zal de komende maanden tegen het licht worden gehouden met het oog op kortere beslissingslijnen, meer inspraak voor medewerkers en een duidelijke afbakening van bevoegdheden.