BONHEIDEN – Onderzoekers van de IBD-kliniek onder leiding van dr. Peter Bossuyt van het Imeldaziekenhuis hebben deelgenomen aan een grootschalig internationaal onderzoek naar een nieuwe succesvolle behandelingsstrategie voor de ziekte van Crohn. Het  gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet publiceert vandaag de resultaten.

De ziekte van Crohn is een aandoening van het maag-darmstelsel waar ongeveer 25.000 mensen in België aan lijden. Bij deze ziekte ontstaat er een aanval van het immuunsysteem op de darm. Patiënten krijgen hierdoor buikpijn, diarree en bloedverlies. Het probleem ontstaat meestal tussen de leeftijd van 20 en 30 jaar en vraagt een intensieve behandeling op lange termijn.

Momenteel zijn er maar een beperkt aantal behandelingen beschikbaar voor de ziekte van Crohn, zoals cortisone, immunosuppresiva en biologicals. Deze behandelingen moeten zo goed mogelijk worden gebruikt. In een grootschalig internationaal onderzoek, de CALM-studie, gingen onderzoekers na of een treat-to-targetstrategie beter was dan een standaard behandeling. De IBD (inflammatory bowel disease)-kliniek van het Imeldaziekenhuis Bonheiden was een van de leidende centra van dit onderzoek.

Bij treat-to-target behandelt men de patiënt niet alleen op basis van symptomen, maar ook op basis van ontstekingsparameters in het bloed en de stoelgang. De therapie wordt bijgestuurd, ook wanneer de patiënt klachtenvrij is. De resultaten die nu in the Lancet worden gepubliceerd, tonen aan dat na een jaar behandeling de patiënten in de treat-to-targetgroep het opvallend beter doen dan patiënten die de standaardbehandeling kregen.

Snel invoeren

Deze resultaten zijn opmerkelijk omdat beide groepen dezelfde type medicaties kregen. Enkel de behandelingsstrategie verschilde. De patiënten in de treat-to-targetgroep werden intensiever behandeld, maar er waren niet meer neveneffecten of complicaties.

Deze resultaten kunnen snel het huidige beleid bij de ziekte van Crohn sterk beïnvloeden. Het gaat immers niet om nieuwe medicatie, maar enkel over een nieuwe behandelingsstrategie die onmiddellijk ingevoerd kan worden.