Het Imeldaziekenhuis heeft in Hallaar een nieuw dialysecentrum in gebruik genomen. Imelda vzw investeerde in een nieuwbouw in de Louis Carréstraat. 25 patiënten kunnen hier terecht voor hun dialyse.

Het nieuwe dialysecentrum van Hallaar is geschikt voor dialysepatiënten van alle leeftijden die medisch stabiel zijn en zelfstandig functioneren. Het is aangepast aan de meest recente vereisten en bij de inrichting werd bijzondere aandacht geschonken aan de noden van de patiënten.

Er is bewust voor gekozen om het dialysecentrum niet onder te brengen in een ziekenhuis maar in een low-care setting: een appartementsgebouw. Dialysepatiënten hebben 3 x per week gedurende 3,5 à 4 uur dialyse nodig. In de afdeling werd gestreefd naar een zo huiselijk mogelijke sfeer, ondanks de noodzakelijke aanwezigheid van medische apparatuur.  Tijdens de behandeling kunnen de patiënten de krant lezen, tv kijken, een praatje maken met een mede-patiënt, op internet surfen of een dutje doen.

De patiënten en het verzorgend team zijn alvast erg enthousiast over het nieuwe dialysecentrum. “Dat de patiënten dichter bij huis kunnen blijven en niet naar het ziekenhuis hoeven voor hun behandeling, maakt een wereld van verschil”, zegt Sara Ombelet, nefrologe van het Imeldaziekenhuis.

Een vaste groep van verpleegkundigen voert de behandeling uit onder toezicht van de nefrologen van het Imeldaziekenhuis. Het aantal patiënten is kleiner dan in een ziekenhuissetting en alle nevenactiviteiten zoals maaltijden opdienen en administratieve en logistieke taken worden door deze verpleegkundigen uitgevoerd. Hierdoor heeft de verpleegkundige een nauwe band met de patiënt. De technische ondersteuning wordt verzekerd door techniekers van het ziekenhuis.

In het nieuwe dialysecentrum van Hallaar kunnen 10 patiënten tegelijk worden behandeld. Momenteel zijn er 25 patiënten die in verschillende shiften hun behandeling krijgen.

Het Imeldaziekenhuis voert jaarlijks ongeveer 20.000 dialyses uit, waarvan 7.000 in Mechelen en Hallaar.