NIEL – iFLUX heeft zijn intrek genomen in incubator Darwin op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel. De nieuwkomer is een spin-off van UAntwerpen en VITO, en heeft ook al meteen een prestigieuze Europese award behaald.

Complexe bodemverontreiniging brengt vaak een lang en duur saneringsproces met zich mee. iFLUX biedt daar echter een innovatief antwoord op. De jonge spin-off ontwikkelde een grondwatermonitor die de verspreiding van bodemverontreiniging nauwkeurig en efficiënt in kaart kan brengen. Er wordt daarbij gedurende een langere periode gekeken naar de verspreiding van de vervuiling via het grondwater richting onze drinkwaterbekkens of woonzones. De technologie wordt beschouwd als een sleutel tot efficiëntere bodemsanering.

“We maken gebruik van onze eigen, gepatenteerde technologie”, leggen oprichters van iFLUX Goedele Verreydt en Tim Op ’t Eyndt uit. “Samen met een erkende bodemdeskundige stellen we een monitoringsplan op dat de waterflux bepaalt. Na de meetcampagne analyseren en interpreteren wij deze data. Die zijn vaak cruciaal voor de deskundige om risico’s correct te kunnen inschatten en om de meest efficiënte saneringstechniek toe te passen.”

Prijzenpakker

iFLUX kan al meteen uitpakken met een prestigieuze Europese award. In Kopenhagen won de onderneming onlangs de NICOLE Innovation Award 2017. Dat is de prijs voor de meest veelbelovende en innovatieve technologie in het domein van bodembeheer.