hulpUnizo vraagt in deze periode dat iedereen elkaar succes toewenst extra aandacht voor ondernemers in moeilijkheden. Heel wat ondernemers die zware financiële problemen hebben, beleven nu samen met hun gezin extra harde tijden. Daarom roept Unizo iedereen op om nu extra alert te zijn voor ondernemers in moeilijkheden in hun omgeving.

Betrek deze ondernemers en hun gezinnen bij de feestelijkheden, trakteer hen op een eenvoudig feestmaal, geef kleine cadeautjes aan de kinderen… Een eenvoudige babbel kan ook al deugd doen.

Zelf biedt Unizo ook steun. De ondernemerslijn van de organisatie biedt dag en nacht een luisterend oor via het gratis nummer 0800 20 750. Unizo Ondernemershorizon begeleidt en adviseert ondernemers die in moeilijkheden dreigen te komen en helpt hen zo mogelijk een nieuwe doorstart te maken, al dan niet in afgeslankte vorm.

Dyzo helpt en begeleidt ondernemers in zware problemen, vaak (bijna) gefailleerden, met praktische maar ook psychologische hulp, om hun leven weer zo goed mogelijk op de rails te krijgen. Dyzo ontstond onlangs uit de samenvoeging van Tussenstap, een initiatief van Unizo en sociaal bureau Zenito, en Efrem (een gelijkaardig West-Vlaams initiatief).

Het afgelopen jaar gingen in ons land ongeveer 10.000 bedrijven failliet. Maar dat cijfer vormt slechts het topje van de ijsberg. Het zegt niets over zoveel ondernemingen die dag in dag uit moeten zien te overleven en amper de eindjes aan elkaar kunnen knopen. Vaak met een torenhoge schuldenberg, waarbij een faling op termijn onvermijdelijk kan worden. De crisis heeft zwaar ingehakt op de omzet van veel bedrijven. Een paar belangrijke afnemers die plots afhaken, kunnen dan de genadeslag betekenen voor veel van deze toch al kwetsbare KMO’s.