OCMW Londerzeel heeft een overeenkomst gesloten met vzw Dyzo voor de begeleiding van zelfstandigen in moeilijkheden. Zelfstandigen kunnen in geval van nood rekenen op kosteloze, vertrouwelijke en deskundige begeleiding van Dyzo.

De overeenkomst houdt onder meer in dat hulpvragen die binnenkomen via OCMW Londerzeel met voorrang worden behandeld, net als rechtstreekse hulpvragen van inwoners van Londerzeel. Dyzo zal eveneens de medewerkers van OCMW Londerzeel ondersteunen bij hun begeleiding van (ex-)zelfstandigen.

Zelfstandigen die met moeilijkheden kampen, lopen het risico om zonder inkomen te vallen, hoe hard ze ook werken. Ook hun vermogen kan worden aangetast door hun beroep. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer de zaak nog volop draait en een belangrijke klant niet betaalt. De moeilijkheden van een zelfstandige worden voor iedereen zichtbaar wanneer de zaak moet worden stopgezet, bijvoorbeeld bij
faillissement.

Na een gedwongen stopzetting wil de meerderheid van de zelfstandigen zo snel mogelijk opnieuw zo zelfstandig mogelijk beroepsactief worden, maar daarbij stoten zij op bepaalde drempels. Daar kan Dyzo bij helpen.

Dyzo richt zich op 4 doelgroepen:
* ondernemers die hun zaak gezond willen houden en hun risico’s in kaart willen brengen om preventieve maatregelen te nemen
* ondernemers in moeilijkheden die zoeken naar een ommekeer of die hun boeken ordentelijk willen neerleggen
* ondernemers die een faillissement hebben ondergaan
* gefailleerde ondernemers die een herstart of doorstart willen maken

Ondernemers in moeilijkheden kunnen zich aanmelden via de website van Dyzo of via het Welzijnsloket van OCMW Londerzeel.