De werken aan het Hof van Cortenbach in de Mechelse binnenstad vorderen met rasse schreden. Midden augustus starten de voorbereidende werken voor de sloop van een aantal leegstaande panden en magazijnen in de Onze-Lieve-Vrouwestraat, om plaats te maken voor nieuwe appartementen en handelszaken. De restauratie van het Hof van Cortenbach is de kers op de taart.

“De Cortenbach-site is er één met twee uitersten. Aan de kant van de Onze–Lieve-Vrouwestraat verrijst een kwalitatief nieuw appartementencomplex met handelsruimte, dat voor meer animo moet zorgen. Aan de kant van de Ziekeliedenstraat wordt er een prachtig stukje historisch stadspatrimonium gerestaureerd. Hiermee tonen we aan dat stadsvernieuwing en monumentenzorg hand in hand kunnen gaan en een meerwaarde creëren voor de buurt”, aldus burgemeester Bart Somers.

De restauratiewerken gingen vorig jaar van start onder begeleiding van architecten Beeck & Hermans uit Mechelen. “Het gebouw is intussen ontmanteld en de stabiliteitsproblemen werden aangepakt. De werken aan de gevels en daken zijn volop in uitvoering door Artes Woudenberg. De buitenrestauratie zal klaar zijn in februari van volgend jaar. Nadien krijgt het hof een nieuwe invulling. Voor de herbestemming, de interieurrestauratie, inrichting en uitbating, zoeken we nog dit jaar een privépartner”, zegt schepen van Monumentenzorg, Greet Geypen. De ingebruikname van het Hof van Cortenbach is gepland in 2019. Het stadsbestuur zou het liefst een horecazaak in het gerenoveerde hof zien. De restauratiekosten bedragen 2.682.000 euro, met een erfgoedpremie van 1.470.620 euro van Agentschap Onroerend Erfgoed.

Een aantal leegstaande panden en achterliggende magazijnen in de Onze-Lieve-Vrouwestraat, waar nu nog enkele pop-up winkels gevestigd zijn, worden vervangen door 23 nieuwbouwappartementen. Op de benedenverdieping komt er ruimte voor detailhandel. Dit project wordt uitgevoerd door Dockx Projectbouw uit Dessel.

Van het Agentschap Ondernemen ontvangt de stad een subsidie van 482.401 euro. Deze premie is een beloning voor de handelskernversterking waartoe de ontwikkeling van de site bijdraagt.