Honderdste Vlaamse kaaimuur bij Nielse betonfabriek

kaaimuur Dinsdag werd de honderdste kaaimuur in Vlaanderen officieel geopend bij Betonfabriek Coeck in Niel. Dat gebeurde in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. Al deze kaaimuren zijn via een PPS-constructie tot stand gekomen. Samen met de betrokken kaaimuurhouders liet de minister 100 ballonnen de lucht in vliegen. Dit was een symbolische stunt om de visie en ondernemingslust te onderstrepen van alle bedrijven die hebben gekozen voor een modal shift van het wegvervoer naar de binnenvaart.

De Vlaamse overheid wil bedrijven ertoe aanzetten bij het vervoer van hun goederen zo veel mogelijk te kiezen voor de binnenvaart als transportmiddel. Ondernemingen die in de buurt van een bevaarbare waterweg liggen en interesse hebben om over te schakelen op vervoer via het water, kunnen bij de waterwegbeheerders terecht voor informatie over de aanleg van een laad- en losinstallatie. De aanleg van een kaaimuur kan worden gerealiseerd via een publiek-private samenwerking (PPS) tussen de waterwegbeheerder en een privépartner. Als het bedrijf aan de voorwaarden voldoet, nemen de waterwegbeheerders 80% van de kosten voor de aanleg van de kaaimuur voor hun rekening. De resterende 20% is voor rekening van de privépartner die zich ertoe verplicht de installatie minstens tien jaar uit te baten.

“Kaaimuren zijn de link tussen de oever en het water”, zegt minister van Mobiliteit Weyts. “Dankzij kaaimuren wordt binnenvaart mogelijk en krijgen bedrijven de kans om hun transport van de weg te verschuiven naar de waterweg. Ik investeer graag in dit project, dat het positieve alternatief voor de files verder versterkt. In 2014 konden er door die kaaimuren 930.000 vrachtwagenritten over de weg vermeden worden.”

Het PPS-systeem bestaat al sinds 1998. De afgelopen zestien jaar zijn er 178 projecten goedgekeurd om een kaaimuur te realiseren. Daarvan zijn er vandaag dus 100 afgewerkt. De honderdste kaaimuur werd zopas gebouwd langs de Rupel bij Betonfabriek Coeck in Niel. Hier worden dagelijks zo’n 500 ton grondstoffen afgeleverd en heel wat afgewerkte producten naar klanten verscheept.