brandWoensdagmorgen heeft een hevige brand gewoed in garage/takelbedrijf Van Pamel aan de Hoeikensstraat in Willebroek. Het vuur ontstond rond 10 uur bij las- en slijpwerkzaamheden. Een bus vatte vuur en de brand breidde uit naar een hangar.

Er ontwikkelde zich een grote rookpluim die door de wind naar Boom en Klein-Willebroek werd geblazen. Even werd gevreesd dat de rook giftig was, en daarom werd aan de omwonenden gevraagd ramen en deuren dicht te houden en aan het verkeer en de bedrijven in de omgeving om de ventilatiesystemen af te zetten. De opbouw van Tomorrowland in De Schorre in Boom werd even stilgelegd. Een aantal bedrijven uit de buurt werden uit voorzorg geëvacueerd. Onderzoek wees echter uit dat er geen gevaar was voor de volksgezondheid en dat de rook niet giftig was. Een afkondiging van het gemeentelijk rampenplan was niet nodig.

De brandweer van zone Rivierenland kwam massaal ter plaatse en rond het middaguur was het vuur geblust. De brandweer zal nog wel geruime tijd moeten nablussen. Het bedrijf is grotendeels vernield en ook een aantal voertuigen die op het terrein stonden, zijn in vlammen opgegaan. Niemand raakte gewond.