brugDe herstelling van de Brielenburg die in Tisselt over het Zeekanaal Brussel-Schelde ligt, is bijna klaar. Donderdag wordt het beweegbare bruggedeelte van de kade van G&G per ponton opnieuw ter plaatse gebracht. De montage is volgens beheerder Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) klaar tegen 17 december.

Woensdag wordt het brugdek bij G & G op rolwagens geplaatst en overgebracht op een ponton. Donderdag bij zonsopgang wordt het brugdek op het ponton naar het vaste bruggedeelte in Tisselt vervoerd. Die dag vaart de veerdienst niet tussen 11 en 18 uur. Er is een vervangende pendelbus.

Het ponton wordt bij het vaste bruggedeelte vastgemaakt aan vier palen die daarvoor zaterdag werden geplaatst. De brug wordt in de juiste positie geplaatst, bevestigd aan de kabels, gewogen, deels afgeregeld en tenslotte omhoog geplaatst en vergrendeld. Onderaan de brughoofden worden op de betonranden op een exact afgemeten hoogte vier oplegstoelen ingebetonneerd. Dit zijn de punten waarop het brugdek in verlaagde stand rust. Het beton van deze nieuwe oplegstoelen dient tijdens het weekend uit te harden.

Dinsdag wordt de elektromechanische afregeling van de brug op punt gesteld, net als de bediening op afstand. Als alles gaat zoals gepland en er geen extra technische problemen opduiken, zal de brug op woensdag 17 december opnieuw operationeel zijn.

De installatiewerkzaamheden zullen in principe geen extra verkeershinder veroorzaken. Alles gebeurt binnen de huidige werfzone.