Herstarten na een faillissement

graydonGraydon, specialist in het verstrekken van handelsinformatie, heeft een e-book samengesteld om ondernemers te steunen die failliet gingen maar die toch opnieuw willen starten.

“Net zoals bij Bill Gates, Henry Ford, Walt Disney en Donald Trump is het mogelijk om van een nieuwe zaak wél een succes te maken”, aldus Graydon. Het e-book Herstarten na een faillissement gaat dieper in op de problematiek waarmee gefailleerden geconfronteerd worden en op de valkuilen die ze moeten proberen te vermijden.

Onderzoek heeft bijvoorbeeld uitgewezen dat gefailleerden nauwelijks op de hoogte zijn van de mogelijkheden van een faillissementsverzekering. Vaak zijn er ook problemen bij het financieren van een herstart. Bovendien moet de herstarter zich bewust zijn van de fouten die hij maakte in het verleden en die vermijden bij een nieuw op te richten bedrijf. Externe hulp kan daarbij van nut zijn.

Het is alleszins verstandig om klein te beginnen en te kiezen voor een sector waar weinig investeringen nodig zijn. Screenen van klanten is eveneens van groot belang. Niet-betalende klanten kunnen een bedrijf de das omdoen.