Herman SchueremansHerman Schueremans doekt zijn bvba op. Hij doet dat vanwege een belastingverhoging van de regering Di Rupo die op 1 oktober van kracht wordt. Vanaf die datum moeten vrije beroepers en ondernemers die via een vennootschap werken geen 10 maar 25% belasting betalen op het positieve saldo dat overblijft als ze hun bedrijf opdoeken. Die belasting is de zogenaamde liquidatiebonus. De firma van festivalorganisator Schueremans boekte in 2012 een nettowinst van 3,9 miljoen euro.

In een reactie op de stopzetting van de bvba Schueremans zegt Unizo dat het zich altijd heftig heeft verzet tegen de verhoging van de roerende voorheffing op liquidatieboni van 10 naar 25 procent. Volgens de ondernemersorganisatie gaat die leiden tot de stopzetting van heel wat vennootschappen.

Uit een Unizo-rondvraag van november vorig jaar bij 2.847 ondernemers bleek dat 1 op de 10 ondernemers als gevolg van de verhoging van de liquidatiebonus zijn vennootschap zou liquideren. “Dat is het equivalent van zo’n 25.000 vennootschappen”, aldus Unizo. 1 op de 5 bleek toen bovendien niet op de hoogte van de mogelijkheid om gebruik te maken van de overgangsmaatregel, waarvoor de deadline toen nog op 31 december 2013 viel voor vennootschappen met een klassiek boekjaar (1 januari -31 december). Op aandringen van Unizo verlengde de regering de termijn van die overgangsmaatregel.

De ondernemersorganisatie dringt er op aan dat de volgende regering de verhoging terugschroeft of ten minste een veralgemening van de overgangsmaatregel doorvoert. Zo zouden ondernemers jaarlijks de kans krijgen om een deel van hun belaste reserves aan 10% te reserveren in functie van een liquidatie.