Herbestemming voor monument Boomse baksteenindustrie

Foto EMABB

Foto EMABB

De gemeente Boom en landschapsvereniging Kempens Landschap gaan van start met twee projecten in de gemeente.

Eén daarvan is de restauratie en herbestemming van de ringoven op de site Lauwers in Noeveren, een monument van de Boomse baksteenindustrie.

Kempens Landschap werd opgericht om landschap en natuur- en cultuurpatrimonium in de Antwerpse Kempen veilig te stellen, maar de jongste jaren breidde het werkingsgebied van de landschapsvereniging zich stelselmatig uit binnen de provincie. Momenteel zijn 65 van de 70 Antwerpse gemeenten aangesloten bij Kempens Landschap en sinds 2014 is de vereniging ook actief in Boom.

Burgemeester van Boom Jeroen Baert licht de samenwerking met Kempens Landschap toe. “Geïnspireerd door voorbeelddossiers zoals het Fort van Duffel of de abdijsite van Roosendael in Sint-Katelijne-Waver, wou de gemeente Boom een beroep doen op de expertise van Kempens Landschap om enkele dossiers in de gemeente een duw in de rug te geven. Daarbij hoort het complexe dossier van het baksteenerfgoed in de gemeente. De noodzakelijke restauratie van de ringoven op de site Lauwers in Noeveren, ook aangekaart tijdens het recente plaatsbezoek door het kabinet van minister Bourgeois, maakte de keuze voor dit project evident.”

Het als dorpsgezicht beschermde gehucht Noeveren aan de Rupel kwam tot bloei in de 19de eeuw en is van oudsher een industriële wijk verbonden aan de baksteenindustrie. Typerend zijn de vele kleine werkmanshuizen langsheen de oever, afgewisseld met industriële erfgoedrelicten en bedrijven. Eén hiervan, de site Lauwers, omvat naast enkele huisjes en een schrijnwerkerij ook een grote ringoven uit 1925. De vzw Emabb, gehuisvest op de site Lauwers, wil deze als monument beschermde ringoven nieuw leven inblazen. Een grondige restauratie van de oven dringt zich op, en de vzw Emabb wil van de gelegenheid gebruik maken om het opmerkelijke ovalen gebouw te herbestemmen.

Kempens Landschap engageert zich om samen met de gemeente Boom de vzw Emabb in dit herbestemmingstraject te begeleiden, te beginnen bij de opmaak van een beheersplan waarin de langetermijnvisie op de site zal worden omschreven. Ook voor het daaropvolgende restauratiedossier zullen Kempens Landschap en de gemeente Boom hun medewerking verlenen.