SINT-AMANDS – De heraanleg van de Provincialesteenweg (N17) in Sint-Amands wordt een jaar uitgesteld. Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) neemt deze beslissing om de verkeershinder in de regio te beperken. De voorbereidende werken gaan wel zoals gepland van start op 13 november.

Het AWV besliste de werken uit te stellen omdat er in 2018 ook werken worden uitgevoerd op de N41 tussen Sint-Niklaas en Dendermonde, die geldt als omleidingsweg tijdens de heraanleg van de N17. Bij het overlopen van de detailplanning bleek dat de hinder veel te groot zou zijn indien beide werven tegelijk uitgevoerd zouden worden. Daarom is beslist de eigenlijke werken voor de heraanleg van de N17 uit te stellen tot het voorjaar van 2019.

Bomen rooien

Er moeten echter al wel voorbereidende werken worden uitgevoerd. De bomen langs de N17 moeten worden gerooid en de nutsmaatschappijen moeten aan de slag voor het verplaatsen en vernieuwen van nutsleidingen. Het rooien van de bomen start op maandag 13 november en zal twee weken duren. Uit veiligheidsoverwegingen wordt de Provincialeweg gedurende deze periode volledig afgesloten. Voor voetgangers blijft de werf toegankelijk, maar fietsers, auto’s en vrachtwagens worden omgeleid. Omleidingskaarten zijn beschikbaar op de website van het AWV: www.wegenenverkeer.be/sint-amands.

Na het rooien van de bomen gaan de nutsmaatschappijen van start met het verplaatsen en vernieuwen van de nutsleidingen. Deze werken starten op 26 november en duren tot eind februari 2018. Er wordt gewerkt in het fietspad en in de berm, maar om veilig te kunnen werken, zal één rijstrook van de rijweg worden ingenomen. Er worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst, zodat het verkeer om beurt de werfzone kan passeren. De omleiding voor doorgaand en zwaar verkeer en de omleiding voor fietsers blijven gelden.