RUMST/WILLEBROEK/BORNEM – AZ Sint-Jozefkliniek in Bornem en Willebroek en AZ Heilige Familie in Rumst sluiten samen met vier andere ziekenhuizen uit het Antwerpse aan bij een nieuw ziekenhuisnetwerk. Het netwerk werd Helix gedoopt.

Aan de samenwerking tussen de ziekenhuizen – naast AZ Sint-Jozefkliniek en AZ Heilige Familie ook het UZA in Edegem, AZ Monica in Antwerpen en Deurne, AZ Klina in Brasschaat en AZ Sint-Jozef in Malle – werd het afgelopen jaar intensief gewerkt. Ze past binnen het gezondheidsbeleid van minister voor Volksgezondheid Maggie De Block. De partnerziekenhuizen van Helix engageren zich om in de brede Antwerpse omgeving patiënten samen een volledig aanbod van hoogkwalitatieve zorg te geven.

De bedoeling is dat de ziekenhuizen meer samenwerken en het zorgaanbod beter afstemmen op de vraag. “De ziekenhuizen van Helix vullen elkaar aan qua zorgprofiel en geografische spreiding. Elk van de ziekenhuizen behoudt binnen dit netwerk  zijn eigenheid en sterkte, maar door de intensieve samenwerking kunnen ze verder inzetten op kwaliteitsvolle zorg. Helix vormt de koepel voor kennisdeling en partnerships die bouwen aan een toekomstgerichte zorg. Op die manier vinden Antwerpse patiënten alle zorg – van basis-specialistische tot hooggespecialiseerd zorg en innovatie – dicht bij huis”, aldus een mededeling van de nieuwe koepel.

Delen

De zes ziekenhuizen zullen binnen Helix nog meer afspraken maken rond zorgprogramma’s en grote investeringen en zullen ook infrastructuur of apparatuur delen. Daarnaast zullen ze hun expertise delen en inspelen op belangrijke evoluties binnen de gezondheidszorg zoals de digitalisering en transmurale zorg. Helix moet ook in staat zijn om sneller vernieuwende behandelingen en innovatieve technieken tot bij de patiënt brengen.

Helix zorgt tevens voor meer tewerkstelling. Dankzij het netwerk breidt het aantal stageplaatsen in de regio uit.

De zes ziekenhuizen waren in 2017 samen goed voor 2.310 bedden, 1.332 artsen, 7.695 medewerkers, 1.514.290 ambulante contacten, 171.022 dagopnames en 97.033 opnames.