Group Deneve bouwt in Heist

heistProjectontwikkelaar Group Deneve uit Heist-op-den-Berg is zopas eigenaar geworden van een terrein van meer dan 30.000 m² in het centrum van Heist. Het bedrijf wil daar een nieuw woonproject realiseren met meer dan 100 woongelegenheden en een buurtsupermarkt.

Het terrein ligt tussen de Boudewijnlaan en de Bosstraat en omvat de vroegere voetbalterreinen van KSV Heist-op-den-Berg. Het gebied staat bekend als De Bos. In februari van dit jaar werd het Ruimtelijk Uitvoerings Plan goedgekeurd, wat een mix van half open en gesloten bebouwing en de bouw van appartementen mogelijk maakt. “Wonen boven de winkel wordt een belangrijk aspect om alles mooi te integreren”, zegt Wilfried Deneve van Group Deneve.

De aanleg van de nieuwe wegeninfrastructuur in Verkaveling De Bos kan volgend jaar van start gaan om dan een jaar later te beginnen met de ruwbouwwerkzaamheden voor de woningen. “Het hele gebied zal slechts langs één zijde met de wagen toegankelijk worden”, aldus nog Wilfried Deneve. “Voor fietsers en voetgangers worden extra toegangen gecreëerd. Het nieuw ontwikkelde woonerf moet daardoor de woonkwaliteit bieden die we allen vandaag wensen.”

Vastgoedkantoor Deneve & Partners staat in voor de commercialisering en de verkoop. Verwacht wordt dat de eerste appartementen en woningen eind volgend jaar te koop worden aangeboden.