kanaal TildonkHet vervoer van goederen via het water evolueert positief. Op de waterwegen die worden beheerd door Waterwegen & Zeekanaal NV (W&Z – Willebroek) werd tijdens het eerste semester van 2014 in totaal een tonnage van 16,21 miljoen ton vervoerd. Dat houdt een stijging in van 0,91% ten opzichte van het eerste semester van vorig jaar. De trafiekstijging werd vooral in het eerste kwartaal gerealiseerd. De containertrafiek steeg in de eerste helft van 2014 van 101.339 TEU (Twenty Feet Equivalent Unit) tot 120.896 TEU.

De grootste waterweg blijft de Ringvaart om Gent (-2,92% tot 9,3 miljoen ton), gevolgd door het kanaal Brussel-Schelde (+7,46% tot 5,92 miljoen ton). De grootste stijging werd vastgesteld op het Netekanaal (+27,09%); de grootste daling van trafiek deed zich voor op het kanaal Leuven-Dijle (-30,5%).

“De toename voor het Netekanaal kunnen we verklaren door belangrijke stijgingen van trafiek naar bepaalde bouwfirma’s. De winter van 2013-2014 was voor hen gunstig “, zegt Guy Müesen, hoofd communicatie van W&Z. “Door de moeilijke weersomstandigheden in de winter van 2013 (december 2012 – maart 2013) kregen de trafieken van kleine waterwegen die voor een groot deel afhankelijk zijn van de bouwsector het toen hard te verduren. Daarom konden we in 2014 voor het Netekanaal een sterke stijging noteren.”

Ook voor het negatief resultaat van het kanaal Leuven-Dijle  is een duidelijke reden. “Van januari tot maart 2013 vond in het kader van het Sigmaplan grondoverslag plaats tussen Zennegat en Battel voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in het projectgebied Dijlemonding. Dit verklaart de sterke trafiekstijging in deze maanden. Er werd in die periode ± 55.000 ton grond vervoerd. Vandaar de daling in 2014 in vergelijking met vorig jaar”