grontmijHet College van burgemeester en schepenen van Lier keurt het voorontwerp van de heraanleg en ophoging van de vesten aan de Ros Beiaardstraat goed. In 2012 werd de studie voor de aanleg van de Ros Beiaardstraat toegewezen aan Grontmij. De werken zullen worden uitgevoerd voor eind 2015-begin 2016.

Het voorontwerp van de heraanleg werd samen met het studiebureau en de bewoners van de Ros Beiaardstraat en de wijk Looks besproken en afgewerkt.

Samen met de voorontwerpen voor de Veemarkt – Zaat werd het resultaat van de besprekingen voorgesteld aan het college eind 2013.

De heraanleg wordt door de planning van het project Sion in verschillende fasen opgesplitst. Zo zal eerst werk worden gemaakt van de heraanleg en ophoging van het eerste stuk vesten tussen het kruispunt en het project Sion.  In een latere fase volgen dan de wegenwerken en de riolering van de Ros Beiaardstraat en wordt een brug naar Nazareth voorzien.

Grontmij maakte een voorontwerp om het eerste stuk van de werken te kunnen uitvoeren. Het jaagpad wordt opgehoogd tot op het niveau van de bovenzijde van de betonnen kademuur. Er wordt een wandelpad aangelegd van minimaal 2,36 meter breedte en een fietspad met een breedte van 2,5 meter. De mogelijkheid om dit stuk vest te verlichten, wordt onderzocht op haalbaarheid. Bovendien worden er voldoende toegangen (trappen en hellingen) gepland om deze zone te kunnen bereiken. Aanvullend zal een proefproject rond fietskluizen mee worden geïntegreerd. Buurtbewoners zullen een overdekte en afgesloten fietsenstalling kunnen huren.

De kosten voor dit project worden geraamd op 863.365,31 euro.