simOp het leadership event dat Sim Belgium (Service Innovation Management) op 8 oktober samen met Made In in het kasteel van Brasschaat organiseerde, hield Peter Vanden Houte, de hoofdeconomoom van ING, de macro-economische toestand tegen het licht. En die is spijtig genoeg niet bepaald rooskleurig.
“Mijn uiteenzetting is niet echt bemoedigend voor groei-ondernemingen”, liet Vanden Houte optekenen. “Dat komt natuurlijk omdat de economische groei ondanks de maatregelen die de ECB genomen heeft, vrij laag blijft.”

Groeiondernemingen moeten het volgens de econoom dan ook vooral op eigen kracht doen, want ze kunnen niet profiteren van een gunstig conjunctuurklimaat. Gelukkig zijn er organisaties zoals SIM die KMO’s coachen om zo goed mogelijk het hoofd te bieden aan de slechte macro-economische toestand. “De belangrijkste redenen voor de aanhoudend zwakke groei zijn de bestaande overcapaciteit in een groot aantal sectoren, de vergrijzing die voor een tragere groei van de beroepsbevolking zorgt, de beperkte productiviteitsgroei en de nog steeds hoge schuldgraad van overheid en de privé-sector in Europa”, stelt Peter Vanden Houte.

“De neerwaartse druk op de wisselkoers van de euro kan in de kaart spelen van onze exportbedrijven”, geeft Peter Vanden Houte nog aan. “Maar dat is zeker geen reden voor euforie, want de rente zal nog jaren laag moeten blijven om de slabakkende economie enigszins te ondersteunen terwijl de lage inflatie – in ons land is er momenteel zelfs sprake van deflatie – ook niet van aard is om de economie snel weer te doen groeien.”

Filip Lacquet, groepsmanager bedrijfsfinanciering van Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV), had het op het SIM-leadershipevent over groeifinanciering en de oplossingen van PMV.
“Er bestaan heel wat soorten groeifinanciering”, zegt hij, “en daarom is het niet altijd gemakkelijk om door de bomen het bos nog te zien. Het is in de eerste plaats belangrijk om te kijken naar het type onderneming dat men heeft. Op basis daarvan moet de meest geschikte groeifinanciering worden gekozen. Mature bedrijven hebben een andere financiering nodig dan ondernemingen die nog aan het begin van de cyclus staan. Biotechnologiebedrijven weten dat ze jaren moeten wachten op hun eerste inkomsten. Ook de voorraden, de betalingstermijnen en de vraag of het om een familiebedrijf gaat of een onderneming met externe aandeelhouders, spelen een belangrijke rol, net als de toekomstplannen. Want een bedrijf dat van meetaf aan de ambitie uitspreekt om te internationaliseren zal een andere financiering nodig hebben dan een organisatie die alleen in eigen land actief wil blijven.”
Filip Lacquet gaf aan dat het overheidsbedrijf PMV voor alle Vlaamse bedrijven met een goed plan en een goed team ook de juiste oplossingen heeft.

Geert Degrande