verladersDe Belgische en Nederlandse verladersorganisaties OTM en EVO gaan nauwer samenwerken. Dat meldt OTM, de Belgische Organisatie van Traffic Managers die de belangen verdedigt van de verladers. Volgens de organisaties kennen hun leden al lang geen grenzen meer, en zeker niet tussen België en Nederland. Daarom presenteren OTM en EVO een reeks gezamenlijke doelstellingen die de logistieke operaties van bedrijven moeten verbeteren.

De twee verladersorganisaties vertegenwoordigen samen tienduizenden handels- en productiebedrijven in Nederland en België. Ze intensiveren hun lobbyactiviteiten, opleidingen en informatievoorziening. OTM en EVO werken al nauw samen bij de Europese koepelorganisatie voor verladers, de European Shippers’ Council (ESC).

Hoewel handels- en productiebedrijven veel grensoverschrijdend werken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van logistieke hubs in buurlanden, maken lokale regels dit onnodig ingewikkeld. Zo is het gebruik van een elektronische vrachtbrief nog altijd niet mogelijk, terwijl dit bedrijven veel geld zou kunnen besparen. Ook het grensoverschrijdend vervoer van langere en zwaardere vrachtauto’s (LZV’s) wordt nog steeds beperkt, alhoewel LZV’s de logistieke en milieuprestaties van het vervoer zouden kunnen verhogen. Ook de infrastructuur die havens als Rotterdam en Antwerpen met elkaar verbindt, kan aanmerkelijk beter.

OTM en EVO gaan de diensten en servicepakketten die de organisaties aan hun leden aanbieden, ook voor gezamenlijk gebruik ontwikkelen. OTM en EVO gaan hun leden ook nog meer actuele informatie bieden waar bedrijven in beide landen hun voordeel mee kunnen doen.

De samenwerking wordt geïntensiveerd, maar de activiteiten van beide organisaties worden voorlopig  onder eigen naam verdergezet.