greetdeboeckDe gemeente Bornem heeft nu ook een contactpersoon voor de KMO’s die op haar grondgebied gevestigd zijn. De nieuwe KMO-ambtenaar is Greet De Boeck, die deze functie zal combineren met haar reeds bestaande taak als mobiliteitsambtenaar.

Ruim een jaar geleden organiseerde KMO-Bornem al een bevraging bij haar leden-ondernemers over het takenpakket van een KMO-ambtenaar. Uit de antwoorden bleek toen dat de KMO’s van Bornem vooral een aanspreekpunt wilden voor acute problemen, onder meer op het vlak van verkeer. Dan zijn ze normaal gezien bij Greet De Boeck aan het juiste adres. De KMO’s voelden ook de nood aan een bemiddelaar bij het aanvragen van en problemen met bouw- en milieuvergunningen, en ze wilden meer informatie over beschikbare panden en bouwgronden. De ondernemers van Bornem wilden ook een ondernemersloket en een inspraak- en adviesorgaan voor ondernemers.

Greet De Boeck wil zo veel mogelijk vragen van de bedrijven beantwoorden of ondernemers doorverwijzen naar de juiste instanties zodat ze sneller en vlotter worden geholpen. Ze werkt nu in eerste instantie aan het afschakelplan voor Bornem. Daarna gaat de nieuwe KMO-ambtenaar de bedrijven van de gemeente in kaart brengen en met de ondernemers aan tafel zitten over de nieuwe bewegwijzering naar de bedrijven en de nummering van de bedrijfspanden.