Gouden Delta voor Bart De Pooter

pastoraleBart De Pooter, chef van restaurant Pastorale in Reet en WY op de Brusselse Zavel, kreeg de Gouden Delta van restaurantgids Delta. Deze onderscheiding wordt telkens toegekend bij het verschijnen van een nieuwe Delta Gids, die vooral in het Brusselse populair is.

De Delta Gids bestaat al 37 jaar. De editie 2015 bevat ongeveer 2.000 restaurants en hotels in Brussel en Luxemburg. In deze editie staan ongeveer 200 nieuwe adressen, en ongeveer evenveel adressen werden niet meer opgenomen.

Bart De Pooter toont zich zeer tevreden met de onderscheiding. “Het is een leuke verrassing. De Delta Gids is voor Brussel en het Brusselse cliënteel zeer belangrijk.” Door de onderscheiding zullen potentiële klanten niet alleen de stap zetten naar WY, maar mogelijk ook de verplaatsing naar Pastorale in het meer landelijke Reet maken.