KMOzone HingeneDe gemeenteraad van Bornem heeft dinsdagavond nog geen definitieve beslissing genomen over de geplande KMO-zone in de Groenstraat in Hingene, waar veel protest tegen gerezen is. De GECORO gaf ook een negatief advies.

De definitieve beslissing over de omstreden KMO-zone is verdaagd op vraag van de meerderheidspartijen, onder fel protest van de oppositie. De burgemeester wil de zaak opnieuw bekijken na het verrassende negatieve advies van de GECORO. Ook de Bornemse bedrijven zullen opnieuw geraadpleegd worden.

Volgens de vzw Mijnhingene.be, die het protest tegen de KMO-zone leidt, zal de beslissing nu vermoedelijk vallen in september. De vzw Mijnhingene.be roept de tegenstanders op de protestaffiches te laten hangen.

De KMO-zone is gepland aan de Woestijnstraat en de Groenstraat in Hingene. Volgens het gemeentebestuur kan de nieuwe KMO-zone zorgen voor 1.000 extra arbeidsplaatsen, maar de actiegroep Mijnhingene.be betwist dat. De actiegroep is bang voor een toename van het sluipverkeer in Wintam en Eikevliet en klaagt de impact op de omliggende natuur aan. Ze verzamelde een heel pak bezwaarschriften van inwoners van Bornem, Wintam en Hingene.