SINT-AMANDS – Zo’n 20 lokale ondernemers waren aanwezig tijdens Voka@Sint-Amands. De ontmoetings- en netwerkavond kadert in een hele reeks waar Voka – Kamer van Koophandel Mechelen ondernemers de kans geeft om direct contact met lokale beleidsmakers te leggen.

Na de verwelkoming van algemeen directeur Roel Dockx van Voka Mechelen schetste schepen Eddy Ceurstemont de lokale economische context. Die omvat voornamelijk eenmansbedrijven, naast de enige uitgesproken kmo-zone Hemelrycken. Daar zijn een 25-tal bedrijven gevestigd.

Heel wat economische activiteit zoals horeca is ook gelinkt aan de toeristische troeven van de gemeente. Sint-Amands kan namelijk als enige Antwerpse gemeente langs de Schelde grotere toeristenboten uit onder andere Duitsland en Nederland aan zijn aanlegsteiger ontvangen.

Schepen Eddy Ceurstemont gaf ook enkele pijnpunten bloot: “Naar mobiliteit staan we voor enkele moeilijke maanden, met de wegenwerken op de Provincialeweg (N17) die voor de deur staan. Midden november starten die op, waardoor doorgaand zwaar verkeer een omleidingsroute via Dendermonde, de E17 en de N16 moet volgen. Bereikbaarheid zal dus even een nog groter probleem worden.”

Burgemeester Peter Van Hoeymissen stond hem daarin bij: “We beseffen dat bereikbaarheid een pijnpunt is, aangezien we echt in een uithoek van de provincie en tegen de Schelde zijn gelegen. Dat heeft ook effect op onze aantrekkingskracht op economisch vlak. De schaalvergroting met Puurs, dat economisch sterk staat en waarmee we bovendien een gelijkaardige visie naar economie delen, zal in die zin de economische situatie van Sint-Amands alleen maar verbeteren.”

Economische ontwikkeling

Peter De Bruyne van Igemo gaf de aanwezigen nog mee dat de Mechelse intergemeentelijke vereniging wel degelijk acties ontwikkelt naar zowel mobiliteit als ruimtelijke ordening met het oog op de verdere economische ontwikkeling van de regio. “Kmo-zone Winning in Puurs is daarvan een mooi voorbeeld. Deze site van een viertal hectare is erg snel uitverkocht geraakt, wat de behoefte aan bijkomende ruimte om te ondernemen in deze streek aangeeft. Maar in het arrondissement biedt momenteel enkel nog site De Hutten in Berlaar uitzicht op ontwikkeling. In afwachting van nieuwe ruimtelijke initiatieven zetten we daarom in Sint-Amands in op verdichting in zone Hemelrycken.”

Naar mobiliteit wordt binnen de vervoersregio naar een systeem van aangewezen vrachtroutes gewerkt. “De inventarisatie van wegen is al gebeurd, nu is het zaak om met al die informatie aan de slag te gaan en in digitale toepassingen te stoppen. Die moeten chauffeurs dan kunnen aangeven welke route ze best volgen, naargelang de obstakels die ze op hun weg kunnen vinden.”