geeroms wegenbouwDe provincie Vlaams-Brabant heeft het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Geeroms goedgekeurd. Dat betekent dat het tot nu toe zonevreemd bedrijf Geeroms Wegenbouw bvba mag blijven en bovendien mag uitbreiden.

Geeroms Wegenbouw bvba is gevestigd in de Kerkhofstraat in Londerzeel. Het is gespecialiseerd in wegenbouw en recyclage van materialen uit de wegenbouw en heeft een breekwerf en een betoncentrale.

Eind februari had de gemeenteraad van Londerzeel het RUP al voorlopig goedgekeurd, maar er konden nog bezwaren worden ingediend bij de Gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening).

Nu het RUP is goedgekeurd door de provincie Vlaams-Brabant komt Geeroms Wegenbouw te liggen in een zone voor lokale bedrijven en kan het zijn activiteiten verderzetten. “Bovendien biedt dit plan voor het bedrijf mogelijkheden om verder uit te breiden”, zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening.

Geeroms Wegenbouw moet wel zorgen voor een bufferzone om mogelijke negatieve effecten voor de buurtbewoners te beperken.