Geen KMO-zone Woestijnstraat in Hingene

KMOzone HingeneHet gemeentebestuur van Bornem heeft beslist om dan toch geen KMO-zone aan te leggen in Hingene tussen de Woestijnstraat en de Groenstraat. De plannen waren al ver gevorderd, maar na een negatief advies van de plaatselijke GECORO en massaal protest van omwonenden werd beslist om af te zien van de plannen.

Het gemeentebestuur van Bornem had na het protest de definitieve beslissing over de ontwikkeling van de KMO-zone onlangs verdaagd naar september, maar heeft nu toch al een beslissing genomen “omdat er geen draagvlak was voor de KMO-zone bij de bevolking en de GECORO”.

Voka-directeur Frédéric Achten vond de zone-Woestijnstraat nochtans de meest aangewezen locatie om in Bornem meer ruimte te scheppen voor ondernemen. “Ruimte bieden om te ondernemen, is in een gemeenschap zeer belangrijk. Want ondernemers creëren jobs, die op hun beurt voor meer welvaart in een ruimere regio zorgen”, beklemtoont hij. “Eerder al was vastgesteld dat minstens vier hectare aan bijkomende KMO-zone in Bornem wenselijk was om tegemoet te komen aan de behoeften van de bedrijfswereld.”

Het is nu uitkijken naar alternatieven voor KMO’s die zich in Bornem willen vestigen. Frédéric Achten denkt onder meer aan de zone-Puursesteenweg. “Al is dat gebied in het ruimtelijk structuurplan niet weerhouden als mogelijke KMO-zone, maar een partiële herziening ervan kan daar een uitweg bieden.”