engelentijneHet ziet er naar uit dat binnenkort toch kan worden begonnen met de heropbouw van de Gasthuishoeve in Hofstade. In april 2014 woedde een hevige brand in het eeuwenoude waardevolle gebouw, waarin toen brasserie Engelentijne gevestigd was.  Het gebouw is eigendom van de gemeente. De brand leidde tot een gerechtelijke procedure die aansleepte, en daarom kon er tot nu toe geen sprake zijn van heropbouw. Daar komt nu verandering in. De gemeente ontving het voorverslag van de gerechtsdeskundige, en de restauratiewerken kunnen van start gaan. De stedenbouwkundige vergunningsaanvraag om de hoeve in de oorspronkelijke staat te herstellen, werd alvast door het college van burgemeester en schepenen van Zemst goedgekeurd. Het bestek voor de aanbesteding wordt in september aan de gemeenteraad voorgelegd.

Brasserie Engelentijne werd uitgebaat door ondernemer Patrick Van Campen, die eveneens uitbater is van restaurant Baron Van Zon en brasserie De Neus in Hombeek en Mie van Bart in het oude station van Weerde. Hij sloot met de gemeente Zemst in 2011 een concessieovereenkomst van 27 jaar voor de uitbating van de Gasthuishoeve. Mie van Bart was eerst bedoeld als tijdelijke oplossing zolang Engelentijne niet kon worden heropgebouwd, maar intussen is al lang beslist dat Mie van Bart een blijver is. Voor dit gebouw is een erfpacht van 50 jaar gesloten.