Het Mechelse biotechnologiebedrijf Galapagos NV heeft een kapitaalverhoging doorgevoerd als gevolg van de uitoefening van warrants. Galapagos heeft 86.250 nieuwe aandelen uitgegeven met een totale kapitaalverhoging van 771.337,50 euro (inclusief uitgiftepremie) tot gevolg.

Volgens de regels van het warrantuitoefeningsprogramma van het directiecomité van Galapagos, dat erin voorziet dat leden van het directiecomité automatisch een minimum aantal warrants uitoefenen onder bepaalde voorwaarden, heeft CEO Onno van de Stolpe 15.000 warrants uitgeoefend. Twee andere leden van het directiecomité hebben in het totaal 65.000 warrants uitgeoefend.

Het maatschappelijk kapitaal van Galapagos bedraagt nu 250.187.166,48 euro. Het totaal aantal stemrecht verlenende effecten bedraagt 46.256.078, wat gelijk is aan het totaal aantal stemrechten. Alle stemrecht verlenende effecten en alle stemrechten zijn van dezelfde categorie.

Het totaal aantal rechten (warrants) om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten bedraagt 3.466.407, wat tevens gelijk is aan het totaal aantal stemrechten dat bij de uitoefening van die warrants kan worden verkregen.