G & G International legt boeken neer

Bullets G & GG & G International uit Willebroek heeft bij de rechtbank van koophandel de boeken neergelegd. Er wordt een curator aangesteld en de 140 werknemers (90 arbeiders en 50 bedienden) verliezen hun baan.

Er waren de jongste tijd al periodes van tijdelijke werkloosheid in het bedrijf, maar het faillissement komt toch onverwacht. G & G International ging al twee keer eerder failliet: in 1986 en in 1995.

Het bedrijf is gevestigd langs het zeekanaal Brussel-Schelde. Het vervaardigde bullets of drukvaten voor de olie-, gas-, chemische en petrochemische sector. Meer recent legde G & G International zich ook toe op funderingen voor offshore windparken, offshore meteorologische meettorens en installatie-apparatuur zoals verankeringsframes.

Het faillissement zou er gekomen zijn door de moeilijke marktomstandigheden met een dalende vraag en prijzen die onder druk staan en de grote concurrentie in de sector op wereldschaal.

De curator moet beslissen of de lopende opdrachten nog worden afgewerkt en of een overname nog tot de mogelijkheden behoort.