Voka – Kamer van Koophandel Kempen en Voka – Kamer van Koophandel Mechelen gaan fusioneren. Dat hebben de Raden van Bestuur van beide organisaties beslist. De nieuwe vzw, die de naam Voka – Kamer van Koophandel Kempen-Mechelen zal krijgen, gaat van start op 1 januari 2018. “We zijn ervan overtuigd dat we onze leden door deze fusie een nog betere dienstverlening kunnen aanbieden”, zeggen voorzitters Ronny Van Broekhoven van Voka Kempen en Jan Scheirs van Voka Mechelen.

De eengemaakte Kamer wil het aanbod voor de leden verbreden en verdiepen. “Onze twee organisaties werken al een aantal jaren nauw samen”, vertelt Ronny Van Broekhoven. “Tijdens deze contacten merkten we dat ons DNA zeer gelijkaardig is. We hebben dezelfde kijk op ondernemen en nemen hierdoor zeer complementaire initiatieven.” De krachtenbundeling betekent niet alleen een grote efficiëntiewinst, maar ook een verruimd netwerk. De fusie-kamer strekt zich uit over veertig gemeenten en telt meer dan 2.500 leden, waarvan 75 procent kmo-bedrijven zijn.

Belangrijk element binnen de fusie is dat ook de lokale werking overeind blijft. “De twee regio’s zullen hun eigenheid niet verliezen”, verduidelijkt Jan Scheirs. “De lokale werking blijft ook in dit verhaal één van onze allergrootste prioriteiten. Zo blijven de twee bestaande zetels in Geel en Mechelen behouden en zullen we ook veel energie in de werking van de Lokale Ondernemers Netwerken (LON’s) blijven steken.”

De volgende acht maanden wordt duidelijk hoe de nieuwe Voka – Kamer van Koophandel juridisch, praktisch en organisatorisch vorm moet krijgen. “De eerste taak van de directeurs is de opmaak van een ambitieus businessplan voor de nieuwe Kamer”, besluiten de voorzitters. “Daarna zullen we het management van de nieuwe organisatie samenstellen. Ook de alliantie tussen de Voka – Kamers Antwerpen-Waasland, Kempen en Mechelen zetten we verder. De succesvolle initiatieven die binnen deze provinciale alliantie al zijn uitgerold, worden voortgezet.”