Foto Patrick Hattori

Foto Patrick Hattori

“De drie belangrijkste speerpuntsectoren in de regio Mechelen zijn de logistieke sector, de agro-foodsector en de chemie, die ook farmaceutica en healthcare omvat”, zegt Frédéric Achten, algemeen directeur van Voka-Kamer van Koophandel Mechelen. “Maar ook de mediasector en aanverwante creatieve bedrijven en de meubelsector blijven belangrijke spelers. ”

De farmasector is vooral geconcentreerd rond Puurs. “Het gaat maar om 1% van de ondernemingen, maar ze maken wel 9% uit van de toegevoegde waarde. In de logistiek zijn 400 ondernemingen actief. Ze worden aangetrokken door de interessante ligging van de regio. De nieuwe logistieke zone in Willebroek aan het Zeekanaal groeit constant, met de TCT containerterminal en grote spelers als G & G en Mazda. We moeten inzetten op duurzame logistiek en de voordelen van containertransport via het water nog meer benutten.”

De agro-foodsector met de grootste coöperatieve Europese veiling voor groenten en fruit Belorta is vooral gericht op de export. “De problemen met de uitvoer naar Rusland zouden in de agro- en de logistieke sector tot een verlies van honderden banen kunnen leiden. Hopelijk komt het niet zo ver. In de agro-foodsector zijn er in Sint-Katelijne-Waver bedrijven die inzetten op productinnovatie met de ontwikkeling van nieuwe groenten en fruit. Zij vormen de brug tussen agro-food en farmaceutica. Deze bedrijven in onze regio moeten zeker een rol kunnen spelen in de geplande ontwikkeling van de Vlaamse Agro Food Valley.”

Frédéric Achten ziet in het Vlaams regeerakkoord zeker mogelijkheden voor de regio Mechelen. “Bijvoorbeeld via het duurzaam mobiliteitspact. De krijtlijnen van dit pact kunnen van groot belang zijn voor de regio. Vanaf 2016 is een kilometerheffing voor vrachtwagens gepland. Die heffing geldt dus niet voor vervoer langs het water en wij hebben met het Zeekanaal Brussel-Schelde, de logistieke zone en de overslagzones in Willebroek een grote troef. Maar dan moet de bereikbaarheid van die zones wel verbeteren en moeten de aansluitingen van de A12 met N16 (naar Sint-Niklaas) en N17 (naar Dendermonde) worden geoptimaliseerd. Ook op de R6 zijn nog grote infrastructuurwerken nodig, met onder meer de fly overs die al zo lang gepland zijn. Zeker wanneer het Sint-Maartenziekenhuis naast de R6 opengaat in 2018 zal er nog een extra verkeersstroom bijkomen. Ook de ontsluiting van de industriezone Mechelen-Noord kan nog aanzienlijk worden verbeterd. Binnenkort gaan we opnieuw aan tafel zitten met het Agentschap Wegen en Verkeer om te proberen daarover tot een vergelijk te komen.”

Kan de geplande tramlijn Brussel-Willebroek een oplossing brengen voor de werknemers in de regio?

“Die tramlijn die in 2020 operationeel moet zijn, zal zeker opportuniteiten meebrengen voor het woon-werkverkeer en zorgen voor een extra instroom voor de middenstand. Maar de tramlijn wordt aangelegd naast de A12 en de bedrijventerreinen naast die weg moeten tijdens de werken wel bereikbaar blijven. En als de A12 door de aanleg van de tramlijn van drie naar twee rijvakken wordt teruggebracht, kan dat voor problemen zorgen. Een weg met twee rijvakken is mogelijk niet breed genoeg voor de grote ladingen die vaak worden aan- en afgevoerd van de bedrijventerreinen.”

Nog een noodzaak op het vlak van mobiliteit is de aanleg van vrachtwagenparkings waar trucks langdurig kunnen parkeren. “Zowel in Sint-Katelijne-Waver als in Mechelen-Noord zijn er problemen met truckers die op bedrijventerreinen’kamperen’. Dit is geen wonder, want tussen Kontich en Brussel zijn langs weerskanten van de E19 geen parkings beschikbaar. Moderne bedrijventerreinen hebben een vrachtwagenparking nodig.”

De algemeen directeur van Voka-Kamer van Koophandel Mechelen is tevreden over de economische ontwikkeling in de regio rond Mechelen. “Dit is een gezonde regio vanwege de kleinschaligheid en de bereikbaarheid. We onderscheiden ons van de grootstad maar zijn wel groot in innovatief denken. De Mechelse regio is goed internationaal georiënteerd en is groot gemaakt door familiale KMO’s. Dit is een welvarende streek met een hoge scholingsgraad en lage werkloosheidscijfers die sterk evolueert in positieve zin. Er is wel een tekort aan geschoolde werknemers in de zorgsector, de chemie, de farmaceutische sector en de logistiek. Mensen die hier wonen en werken zouden hun kinderen bewust moeten maken van nuttige studiekeuzes. Als ze kiezen voor knelpuntberoepen kunnen ze doorstromen naar technologische en kennisberoepen. Een brug tussen onderwijs en arbeidsmarkt kan alleen maar bijdragen tot de groei van onze bedrijvenzones en bedrijven. Er heerst in de Mechelse regio een gezond gevoel voor ondernemerschap. Dat zie ik als ik rondrij in de bedrijvenzones. We doen het beter dan andere regio’s dankzij onze kennis en onze topligging. Onze ondernemers motiveren elkaar. Ze verspillen niet te veel tijd met blabla, het zijn doeners. Zo hoort het.”