Foto AWV.

Foto AWV.

Franki Construct en Aswebo, die beide deel uitmaken van de Mechelse bouwgroep Willemen, zijn in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer begonnen met ingrijpende werken op de Kennedylaan in Oostakker. Ze bouwen hier een nieuw knooppunt van de R4. Een nieuwe brug, twee rotondes en nieuwe fietsinfrastructuur moeten de R4 veiliger en vlotter maken.

Met de komst van dit nieuwe knooppunt verdwijnen twee gevaarlijke kruispunten op de Kennedylaan (R4-Oost). Het kruispunt met de Langerbruggestraat en het kruispunt met Wittewalle/Imsakkerlaan worden vervangen door een brug over de R4. Voor fietsers komt er een veilige, aparte fietsverbinding tussen Oostakker en het veer en de bedrijven aan de overzijde van de R4. Tenslotte worden geluidsschermen geplaatst voor de leefbaarheid van de nabije woonzones. De werken zullen ongeveer twee jaar duren.

De twee bestaande kruispunten worden vervangen door een brug over de R4 die aan beide zijden aansluit op een rotonde. Aan de kant van Oostakker komt een verhoogde rotonde waarop de op- en afrit van de R4 en de Langerbruggestraat aansluiten. De bedrijven aan Wittewalle sluiten aan op de oprit naar de R4. Aan de kant van Volvo Car komt er een rotonde even hoog als de omgeving en iets verder gelegen van de R4. Op deze rotonde sluiten verschillende wegen aan: de Langerbruggestraat, de op- en afrit van de R4, de Imsakkerlaan en twee ontsluitingswegen van Volvo Car.