Franki Construct bouwt bij ExxonMobil

EXXONFranki Construct, onderdeel van de Mechelse Willemen Groep, bouwt mee aan de nieuwe cokereenheid van ExxonMobil (Esso) in de Antwerpse haven. Franki Construct heeft twee verschillende loten toegewezen gekregen ter waarde van respectievelijk twee en drie miljoen euro. De totale investering van ExxonMobil (800 miljoen euro) zal op termijn 70 vaste jobs creëren. Dit is de grootste en laatste stap van de vernieuwing van de Antwerpse raffinaderij.

De Delayed Coker Unit zal zware stookolie verwerken tot milieuvriendelijke diesel voor schepen, auto’s en vrachtwagens. Vroeger werden die zware oliefracties die veel zwavel bevatten, gebruikt als scheepsbrandstof, maar door de strengere milieuregels kan dat niet langer. De bouw van de cokereenheid zal drie jaar in beslag nemen en gedurende die tijd werk verschaffen aan 700 tot 1.200 bouwvakkers en specialisten.

Franki Construct is met deze nieuwe cokereenheid niet aan zijn proefstuk. Eerder bouwde het bedrijf voor Esso in de Antwerpse haven de High Pressure Hydro Treater, een ontzwavelingsinstallatie die onder hoge druk met waterstof diesel ontzwavelt (zie foto). De aannemingssom toen bedroeg 13 miljoen euro.