Heel wat ondernemers uit het arrondissement Mechelen zakten woensdag af naar het AFAS Stadion van KV Mechelen voor één of meerdere inspiratiesessies georganiseerd door Voka-Kamer van Koophandel Mechelen. Er waren sessies over onder meer het opleiden van werknemers, innovaties, duurzaam ondernemen, nuttig gebruik van sociale media, de cashloze maatschappij, bedrijfsoverdracht, financieringsmogelijkheden en juridische conflicten. Na een informatieve namiddag werd er nagepraat tijdens de netwerkborrel.

Onze fotograaf Joren De Weerdt was aanwezig en vereeuwigde de aanwezigen.